Cavum Septum Pellucidum

  • Etiology: anatomic variation
  • Imaging: CSF space between leaflets of septum pellucidum

Radiology Cases of Cavum Septum Pellucidum